• търговска марка YANN

   Tърговска марка YANN

    

   Рег. № 100220

   Срок на действие: 05/04/2027

   Класове на стоките и/или услугите: 24, 25, 35

   Тип на марката: Комбинирана

    

   Класове на стоките и/или услугите   Списък на стоките и/или услугите

    

   Клас 24:

   текстил и заместители на текстил; спално бельо; завеси от текстил или от синтетични материали.

   Клас 25:

   облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава.

   Клас 35:

   абониране за вестници [за трети лица]; абониране за телекомуникационни услуги [за трети лица];

   административно обработване на поръчки на клиенти;

   административно управление на компании от подизпълнител;

   административно управление на програми за лоялни клиенти;

   административно управление на програми за лоялни клиенти на авиокомпании;

   административно управление на хотели;

   актуализиране и поддържане на данни в компютърни бази данни;

   актуализиране и поддържане на информация в регистри;

   актуализиране на рекламни материали; анализ на себестойността;

   бизнес мениджмънт на спортисти;

   бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност;

   бизнес посреднически услуги за свързване на потенциални инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране;

   бизнес управление за доставчици на услуги на свободна практика;

   бизнес управление на програми за възстановяване на средства за трети лица;

   връзки с обществеността; възпроизвеждане на документи; дизайн на рекламни материали;

   изготвяне на ведомости; изготвяне на статистически данни; издаване на фактури;

   изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране;

   интернет индексиране за търговски или рекламни цели; консултантски услуги в областта на човешките ресурси;

   консултантски услуги за търговско управление;

   консултации в областта на организирането на търговията;

   консултации в областта на търговското ръководство и организация;

   консултации в областта на търговското управление;

   консултации относно комуникационна стратегия за връзки с обществеността;

   консултации относно комуникационна стратегия за реклама; маркетинг; машинописни услуги; набиране на кадри;

   набиране на спонсори; насърчаване на продажбите [за трети лица]; он-лайн реклама в компютърна мрежа;

   oптимизиране на търсещи системи, с цел увеличаване на продажбите;

   оптимизиране на уебсайт – трафик; организиране на изложби с търговска или рекламна цел;

   организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търгове;

   организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел;

   осигуряване на онлайн пазар за покупко-продажба на стоки и услуги;

   отдаване под наем на автомати за продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати;

   отдаване под наем на рекламни билбордове; отдаване под наем на рекламни съоръжения;

   отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация;

   отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под наем на търговски щандове;

   отдаване под наем на фотокопирни машини; писане на сценарии за рекламни цели;

   подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление;

   подреждане на витрини; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия;

   попълване на данъчни декларации; преглед на печата; пей пер клик реклама;

   предоставяне на бизнес информация чрез уеб сайт;

   предоставяне на търговска информация и консултации за потребители [търговска консултация в магазините];

   представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства;

   предоставяне на търговска и фирмена информация за контакти;

   приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи абонати]; производство на програми за телешопинг;

   производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение;

   проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията;

   психологическо тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове;

   радиорекламиране; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали;

   разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри];

   регистриране на писмени съобщения и данни; реклама; рекламиране на открито;

   рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез пощенски поръчки; рекламиране чрез телевизията;

   секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни;

   снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия];

   стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни;

   създаване на рекламни текстове; съставяне на автобиографии за трети лица; съставяне на извлечения от сметки;

   съставяне на индекси на информация за търговски или рекламни цели; текстообработка;

   телемаркетингови услуги; транскрибиране на съобщения [административна дейност];

   търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати;

   търговска информация; търговски оценки; търговски справки; търговски посреднически услуги;

   търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица;

   търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на бизнес проекти;

   управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта на изкуството;

   уреждане на бизнес договори за трети лица; услуги за напомняне за уговорени срещи [административна дейност];

   услуги за подаване на данъчни декларации; услуги за уреждане на срещи [административна дейност];

   услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на агенции за внос и износ;

   услуги на агенции за търговска информация; услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки;

   услуги на рекламни агенции; услуги на трудови борси;

   услуги, свързани с водене на преговори и сключване на търговски сделки за сметка на трети лица;

   услуги, свързани със сравняване на цени; услуги, свързани с преместване на предприятия; фотокопирни услуги.

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД

   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.